„Dzięki słuchaniu oraz graniu dzieci stać się mogą nie tylko muzykami ale przede wszystkim dobrymi ludźmi o czystych sercach.” Shinichi Suzuki


W naszym przedszkolu będziemy realizować podstawowy program zatwierdzony przez MENi S, tak aby jak najlepiej przygotować dzieci do nauki w szkole. Dodatkowo w pracy z dziećmi opierać się będziemy na następujących metodach.


Nauka języka angielskiego
Zakładamy, iż wszystkie dzieci mają odczuwać przyjemność płynącą z kontaktu z językiem obcym. Postępy maja zachęcić dziecko do posługiwania się tym językiem i ułatwiać mu naukę tego bądź innego języka obcego w wieku szkolnym.

Odmienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak
Według I. Majchrzak wprowadzanie dziecka w świat pisma rozpocząć można już od najmłodszych lat. Przybliżenie dzieciom świata słów odbywa się wyłącznie na zasadzie zabaw i gier przynoszących im przede wszystkim radość i satysfakcję. Dzieci uczą się czytać poprzez rozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów. Wyraz to pewna całość, a nie zlepek pozbawionych znaczenia liter. Dzieci poznają więc najpierw wyrazy, by potem wydzielić z nich litery, które te wyrazy tworzą. Pierwszym, najważniejszym wyrazem jaki pokazuje się dziecku jest jego własne imię.

Dziecięca Matematyka - E. Gruszczyk-Kolczyńska
W edukacji przedszkolnej dziecka najważniejsze są jego osobiste doświadczenia, które stanowią budulec dalszych pojęć i umiejętności. Teza ta jest strategiczna dla dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zmierza do połączenia w jeden proces intensywny rozwój inteligencji operacyjnej dzieci wraz z kształtowaniem odporności emocjonalnej, jakże niezbędnej w pokonywaniu trudności. Rozwijanie umiejętności matematycznych następuje w toku samodzielnego przejścia przez ćwiczenia, gry i zabawy, dokonywane na konkrecie. Taki zakres kształcenia dobrze przygotowuje dzieci do nauki matematyki w szkole.

Metoda Projektów
To metoda, która umożliwia dzieciom aktywne poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i doświadczeń. To uczenie się poprzez działanie, podczas którego dziecko lub grupa dzieci prowadzi pogłębione badania wybranego tematu.

Metoda M.Montessori
Dodatkowo w pracy z dziećmi opierać się będziemy na idei wychowania M. Montessori, ponieważ niesie ona dzieciom poczucie niezależności i pewności siebie poprzez zdobywanie przez nie samodzielności i umiejętności poszukiwania odpowiedzi na pytania i problemy wieku dziecięcego. Każdego dnia maluchy pracować będą indywidualnie według własnego tempa i możliwości. Elementy metody M. Montessori, dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.
„Pomóż mi, abym zrobił to sam”
Ta krótka, a jakże istotna myśl przewodnia pedagogiki montessoriańskiej, wskazuje kierunek działania wychowawcy, jak również rodziców. Tak staramy się pokierować rozwojem dziecka, aby w maksymalny sposób pomóc mu stać się samodzielnym. Nie ma gotowych recept na to działanie. Każde dziecko ma własne tempo rozwoju i stopień samodzielności, który zależy od aktualnych możliwości, uzdolnień, ale tez środowiska dorosłych. My dorośli możemy tworzyć i organizować otoczenie dziecka, pozwalać nabywać i ćwiczyć nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym, ale przy tym nie chronić nadmiernie przez doświadczaniem niepowodzeń. Zachęcać do ponawiania prób i okazywać cierpliwość, dając dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. „Pomagamy tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe”.


Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki - B. Strauss
Aktywność dla dzieci w wieku przedszkolnym oznacza ciągły ruch. Tak też jest właśnie w przypadku tej metody. W towarzystwie i z muzyką dzieci aktywnie spędzają czas, zaznajamiają się z muzyką klasyczną i ubogacają o wiedzę z zakresu tego materiału. Muzyka ta może być źródłem odprężenia, ale również bodźcem inspirującym do działania. Odpowiednio zaaranżowane w ruch - motywem świetnej zabawy.

Nauka gry na skrzypcach metodą suzuki
Badania wskazują, że muzyka i muzykowanie:

Nauka gry na skrzypcach metodą suzuki - jej twórca, wybitny pedagog - Shinichi Suzuki z Japonii zakłada, że wszyscy rodzimy się w jakiś sposób utalentowani i trzeba ten talent tylko rozwinąć. W myśl tej zasady każde dziecko tak jak uczy się języka ojczystego może nauczyć się gry na instrumencie, na zasadzie naśladownictwa rodziców.

Shinichi Suzuki (1898-1998) był jednym z najwybitniejszych pedagogów XX wieku.
Twórca Metody Języka Ojczystego, która zakłada, iż każde dziecko rodzi się utalentowane,
a od wpływów środowiska zależy, jakie talenty i w jakiej mierze zostaną rozwinięte.
Przez słuchanie muzyki i grę na instrumencie dziecko staje się wrażliwym, zdolnym
i szczęśliwym człowiekiem.
Metoda Suzuki jest niezwykle skutecznym sposobem nauki gry na skrzypcach dla dzieci już od 2-go roku życia. Od 70 lat jest stosowana z powodzeniem na całym świecie.
Metoda Suzuki jest uznaną na całym świecie jedyną, w pełni dostosowaną do pracy z bardzo małymi dziećmi metodą nauczania muzyki. Przy wsparciu troskliwej i motywującej rodziny oraz pedagoga - nauczyciela, każde dziecko może rozwijać swój talent muzyczny, ale i także plastyczny, ruchowy oraz językowy.
http://www.suzuki.edu.pl/